เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา
รายละเอียด : วันที่ 4 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลนาครัวได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง บริเวณลานหลุก บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรคต้อนรับปีใหม่” ตามหลักสุขาภิบาล โดยได้ร่วมกันล้าง ทำความสะอาดบริเวณตลาดสดบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 และตลาดสดไพศาล บ้านหลุก หมู่ที่ 6
ผู้โพส : admin