เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

account_box กองช่าง
นายนิวัติ สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิวัติ สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางไอลดา สีดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางไอลดา สีดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวุฒิชัย ดวงสาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวุฒิชัย ดวงสาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีโสภณ กิจพายัพ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีโสภณ กิจพายัพ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายอนุชา อักษรเมือง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอนุชา อักษรเมือง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน
นายอภิชาติ เครือนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิชาติ เครือนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิรินภา ทรงสิริ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวศิรินภา ทรงสิริ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมบัติ ตากาบุตร
พนักงานสูบน้ำ
นายสมบัติ ตากาบุตร
พนักงานสูบน้ำ
นายโกศล ใจมูล
พนักงานสูบน้ำ
นายโกศล ใจมูล
พนักงานสูบน้ำ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 219