เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
account_box กองช่าง
นายนิวัติ สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป
นายวุฒิชัย ดวงสาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีโสภณ กิจพายัพ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายอนุชา อักษรเมือง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวชิระ วงค์สมุทร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายอภิชาติ เครือนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิรินภา ทรงสิริ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมบัติ ตากาบุตร
พนักงานสูบน้ำ
นายโกศล ใจมูล
พนักงานสูบน้ำ