เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 8/2566 ณ ร้าน Grace Garden Café บ้
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
ส่งมอบเครื่องจักรกำจัดวัชพืชให้กับเทศบาลตำบลแม่ทะ เพื่อดำเนินการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ตำบลแม่ทะ ต่อไป
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำจาง โครงการสาราณียธรรมสัญจรและปล่อยพันธุ์ปลา
โครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติประจำปี 2566
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกำจัดวัชพืชในแม่น้ำจาง บริเวณ บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 โครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำห้วย/แม่น้ำในเขตเทศบาลตำบลนาครัว...
ประชาสัมพันธ์เกร็ดความรู้ เรื่องป้องกันโรคไข้เลือดออก
คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ในการนำเครื่องจักรกำจัดวัชพืชลงแม่น้ำจาง บริเวณลานหลุก หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว เพื่อดำเนินการโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำห้วย/แม่น้ำในเขตเทศบาลตำบลนาครัว
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ข่าวประกวดราคา

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook fanpage
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ sitemap
วันนี้ 75
เดือนนี้7,112
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)57,992
ทั้งหมด 245,741


image สถานที่ท่องเที่ยว
วัดถ้ำพระสบาย [1 มิถุนายน 2564]
วัดน้ำโท้ง [1 มิถุนายน 2564]
วัดบ้านหลวง [1 มิถุนายน 2564]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ