เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในด้านพืชไร่
ผู้สูงอายุตำบลนาครัวทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้รวมตัวกันออกกำลังกายตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและพัฒนาส่งเสริมป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลนาครัว ประจำเดือนกันยายน 2565
กิจกรรมเคารพธงชาติไทยพร้อมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai National flag Day)
กิจกรรมอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565
ทีมคณะทำงาน สสส. หน่วยจัดการจังหวัดลำปางได้ทำการตรวจและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ 4 มิติ ตำบลนาครัว
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4/2565 ณ ถ้ำแจ้ง บ้านสันป่าเปา ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
นายไพบูลย์ เทือกท้าวพรม รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ สำรวจพื้นที่โครงการขุดลอกแม่น้ำจาง บ้านหลุก หมู่ที่ 6
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ข่าวประกวดราคา

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook fanpage
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ sitemap
วันนี้ 275
สัปดาห์นี้2,484
เดือนนี้13,132
ปีนี้157,584
ทั้งหมด299,410


image สถานที่ท่องเที่ยว
วัดถ้ำพระสบาย [1 มิถุนายน 2564]
วัดน้ำโท้ง [1 มิถุนายน 2564]
วัดบ้านหลวง [1 มิถุนายน 2564]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
30/09/2565
30/09/2565
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กค.
30/09/2565
30/09/2565
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สน.บถ.
30/09/2565
30/09/2565
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ
กพส.
29/09/2565
30/09/2565
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
สน.คท.
29/09/2565
30/09/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสธ.
29/09/2565
30/09/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ