เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
camera_alt ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัวจัดกิจกรรมโครงการ “รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา”
เทศบาลตำบลนาครัว ร่วมกับกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำจาง เพื่อตรวจสอบแบบแปลนในโครงการพัฒนาแม่น้ำจาง(ขุดลอกลำน้ำจาง) บริเวณบ้านหลุก หมู่ที่6 ตำบลนาครัว
พิธี ไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว
โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2565
15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลนาครัวจัดโครงการ “ปลูกป่าชุมชน ลดร้อน รักษ์โลก” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2565
นางปทุม สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ร่วมประชุม คณะกรรมการโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ ครั้งที่ 2/2565
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ข่าวประกวดราคา

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook fanpage
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ sitemap
วันนี้ 438
สัปดาห์นี้4,494
เดือนนี้17,786
ปีนี้213,432
ทั้งหมด405,521


image สถานที่ท่องเที่ยว
วัดถ้ำพระสบาย [1 มิถุนายน 2564]
วัดน้ำโท้ง [1 มิถุนายน 2564]
วัดบ้านหลวง [1 มิถุนายน 2564]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
24/06/2565
24/06/2565
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์
กต.
19/06/2565
24/06/2565
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง
กพส.
24/06/2565
24/06/2565
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565
สน.คท.
24/06/2565
24/06/2565
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
กยผ.
24/06/2565
24/06/2565
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กพส.
23/06/2565
24/06/2565
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design)
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ