เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

camera_alt ภาพกิจกรรม
นางปทุม สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
นางปทุม สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมด้วยนายไพบูลย์ เทือกท้าวพรม รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว เข้าร่วมประชุมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 3/2566
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชนตำบลนาครัว “ นาครัวเกมส์ ครั้งที่ 2 ” ประจำปี พ.ศ. 2566
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทลำปาง ลงพื้นที่สำรวจถนนเพื่อจะได้ดำเนินการขยายผิวจราจรเส้นทางจากสามแยกร้านอินชุม – ตลาดสด บ้านน้ำโท้ง และถนนสายบ้านหนองถ้อย – บ้านนากว้าว ...
เทศบาลตำบลนาครัวร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
เวทีคืนข้อมูลและสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบล “ หมู่บ้านสุขภาพดี 4 มิติ ”
เทศบาลตำบลนาครัว ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละบาทตำบลนาครัว
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
โปรแกรมการแข่งกันกีฬา " นาครัวเกมส์ " ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ข่าวประกวดราคา

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook fanpage
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ sitemap
วันนี้ 3725
เดือนนี้7,634
ทั้งหมด215,911


image สถานที่ท่องเที่ยว
วัดถ้ำพระสบาย [1 มิถุนายน 2564]
วัดน้ำโท้ง [1 มิถุนายน 2564]
วัดบ้านหลวง [1 มิถุนายน 2564]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/03/2566
22/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน
กสธ.
20/03/2566
22/03/2566
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ
กพส.
22/03/2566
22/03/2566
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.บถ.
21/03/2566
22/03/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2
สน.บถ.
22/03/2566
22/03/2566
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
กศ.
21/03/2566
22/03/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน]
[บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป]
[บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ