messager
 
เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

info ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แบบประเมิน EIT 2567

camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลนาครัวร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ในการร่วมกันสนับสนุน เพื่อผลักดันการดำเนินงานกิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำจาง
เทศบาลตำบลนาครัว ร่วมส่งมอบบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดย นางตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร...
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาครัว เปิดการเรียนการสอน-กิจกรรมสูงวัยแจ่มใสด้วยกิจกรรมทางสังคม
เทศบาลตำบลนาครัวร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 "นครเชียงรายเกมส์" 2567
ประชาสัมพันธ์เกร็ดความรู้ เรื่องป้องกันโรคไข้เลือดออก
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาครัว เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้าน บ้านฮ่อม หมู่ที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ณ ศาลาเปรียญวัดบ้านฮ่อม
เทศบาลตำบลนาครัวเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ อาคารหอประชุมอำเภอแม่ทะ
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก 2567 World No Tobacco Day
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสาร ข่าวประจำเดือนเมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
วารสาร ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศ ภ.ด.ส.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ข่าวประกวดราคา

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook fanpage
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ sitemap
วันนี้ 731
เดือนนี้3,446
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)83,642
ทั้งหมด 280,000


image สถานที่ท่องเที่ยว

วัดถ้ำพระสบาย[1 มิถุนายน 2564]

วัดน้ำโท้ง[1 มิถุนายน 2564]

วัดบ้านหลวง[1 มิถุนายน 2564]
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ