เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมระดับตำบลในการดูแลผู้สูงอายุ 4 มิติ
การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใช้ชีวิตแบบพอเพียงรู้เท่าทันหวย
กิจกรรม เวทีสอบทานระดับตำบล โครงการ“การพัฒนาและขยายระบบการสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง”
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลนาครัว ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรม“พฤศจิกายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด”
การประชุมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 6/2565 ณ วัดกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ และเจ้าอาวาสวัดบ้านหลุก ร่วมหารือการปรับเปลี่ยนวงเวียนบริเวณหน้าวัดบ้านหลุก...
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านหลุก หมู่ที่ 6 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน(เพิ่มเติม)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง แระกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ข่าวประกวดราคา

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook fanpage
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ sitemap
วันนี้ 785
เดือนนี้7,634
ทั้งหมด215,911


image สถานที่ท่องเที่ยว
วัดถ้ำพระสบาย [1 มิถุนายน 2564]
วัดน้ำโท้ง [1 มิถุนายน 2564]
วัดบ้านหลวง [1 มิถุนายน 2564]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
30/11/2565
01/12/2565
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
กพส.
30/11/2565
01/12/2565
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ
กสว.
30/11/2565
01/12/2565
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
30/11/2565
01/12/2565
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
01/12/2565
01/12/2565
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู
[เอกสารแนบท้าย]
กพส.
30/11/2565
30/11/2565
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ