เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทบทวน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่สมาชิก อปพร.
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว จัดการประชุมหารือร่วมกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอแม่ทะ เพื่อขอรับงบประมาณในการปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ (ประปาดื่มได้)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว จัดการประชุมหารือร่วมกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอแม่ทะ เพื่อขอรับงบประมาณในการปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ (ประปาดื่มได้) วันที่ : 8 สิงหาคม 2565
เทศบาลตำบลนาครัวร่วมกับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่สำรวจเพื่อขออนุญาตก่อสร้างถนนในเขตป่าไม้ และร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง...
เทศบาลตำบลนาครัวให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ พ.อ.อ. สัญญา ตาต่อม มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดกองช่างเทศบาลตำบลนาครัว
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ข่าวประกวดราคา

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook fanpage
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ sitemap
วันนี้ 79
สัปดาห์นี้2,736
เดือนนี้17,245
ปีนี้206,940
ทั้งหมด393,186


image สถานที่ท่องเที่ยว
วัดถ้ำพระสบาย [1 มิถุนายน 2564]
วัดน้ำโท้ง [1 มิถุนายน 2564]
วัดบ้านหลวง [1 มิถุนายน 2564]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
11/08/2565
15/08/2565
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2565
[เอกสารแนบ]
สน.บถ.
11/08/2565
15/08/2565
สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
11/08/2565
15/08/2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร (นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ)
กสว.
11/08/2565
15/08/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)
[เอกสารแนบ]
กพส.
09/08/2565
15/08/2565
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สน.คท.
11/08/2565
15/08/2565
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม 2565
[เอกสารแนบ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ