เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว ครั้งแรก
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
การประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ร่วมประเพณีตานเปรตพลี วัดบ้านหลุก (16 ภาพ)
พ่นสารเคมีกำจัดยุง บริเวณบ้านฮ่อม ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (จำนวน 18 ภาพ)
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว (10 ภาพ)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันอัคคีภัย (28 ภาพ)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ข่าวประกวดราคา

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
image สถานที่ท่องเที่ยว
วัดบ้านหลุก [5 กรกฎาคม 2560]
จุดชมวิวลำน้ำจาง [5 กรกฎาคม 2560]
ลานชุมชนหัตถกรรมบ้านหลุก [5 กรกฎาคม 2560]
วัดถ้ำพระสบาย [5 กรกฎาคม 2560]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook fanpage
facebook

language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 13
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ