เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างบ้านนายเปี๊ยก ) บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1 และโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำโท้ง ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาออกแบบก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายนาโต้ง) หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิค 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1