เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประชาวิจารณ์ ร่างขอบเขต (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 3 เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 2 เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
photo ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการขุดลอกลำห้วยแม่พวก ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
photo ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการขุดลอกลำห้วยแม่กุมวัว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจ้ดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 4 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
photo ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.06 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลฯ แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล8 ) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยวิธี e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล.ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต (นาบง) บ้านหนองถ้อย ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 194