เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276account_box คณะผู้บริหาร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายไพบูลย์ เทือกเท้าพรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 089-5566273
นายไพบูลย์ เทือกเท้าพรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 089-5566273
นายสิงห์คำ ฝั้นแปง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 093-2454046
นายสิงห์คำ ฝั้นแปง
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร : 093-2454046
นายศราวุธ ทิพย์มณฑา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
โทร : 081-8833188
นายศราวุธ ทิพย์มณฑา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

โทร : 081-8833188
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 886