เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(ว่าง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
(ว่าง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ
รองปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ
รองปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
นายนัฐพันธ์ บุตรต๋า
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นายนัฐพันธ์ บุตรต๋า
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นายนิวัต สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิวัต สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110