เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 12/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 11/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 10/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 9/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลนาครัว
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปฏิบัติงานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปฏิบัติงานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา) grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต(ซอย ๔ เชื่อม ซอย๑๒) บ้านหลุกใต้ หมู่ ๑๒
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 3 เดือน เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 2 เดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างบ้านนายเปี๊ยก ) บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1 และโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำโท้ง ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาออกแบบก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายนาโต้ง) หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview259

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม