เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview208
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 12/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 11/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 10/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลนาครัว
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพรนักงานจ้าง เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและธุรการ) grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และ ประกาศ กำหนดวันเวลา สถานที่ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาครัว อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
photo ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต(ซอย ๔ เชื่อม ซอย๑๒) บ้านหลุกใต้ หมู่ ๑๒ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 3 เดือน เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 2 เดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) grade
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
find_in_page ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุน grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ grade
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างบ้านนายเปี๊ยก ) บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview298

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม