เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

account_box กองคลัง
นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอังคณา มะเทวิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางอังคณา มะเทวิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางนราพร วงศ์แสนขัด
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางนราพร วงศ์แสนขัด
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี บุญถึง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวสุภาวดี บุญถึง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวกมลชนก บุญแข็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกมลชนก บุญแข็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102