เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตามและทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ [2 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตในผู้สูงอายุตำบลนาครัว และอบรมเชิงปฏิบัติการทำพรมเช็ดเท้า การทำผ้ารองเขียงจากเศษผ้าวง [1 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนาครัว ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีเกิดเพลิงไหม้ร้าน “ลาบลุงมูล” [30 มกราคม 2566]
นางปทุม สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ร่วมประชุมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 1/2566 [26 มกราคม 2566]
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลนาครัว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง [19 มกราคม 2566]
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว เป็นตัวแทนมอบ โล่เกียรติคุณ เหรียญที่ระลึกสมเด็จย่า และเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป จากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย [17 มกราคม 2566]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [16 มกราคม 2566]
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว เป็นตัวแทนรับมอบโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหลุก หมู่ที่ 6 [9 มกราคม 2566]
นายทวี สารใจวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมมอบของใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงจากกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ ให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลนาครัว [6 มกราคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา [4 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 - 10 (ทั้งหมด 209 รายการ)