เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว ครั้งแรก [12 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) [12 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 [22 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [18 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
ร่วมประเพณีตานเปรตพลี วัดบ้านหลุก (16 ภาพ) [2 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
พ่นสารเคมีกำจัดยุง บริเวณบ้านฮ่อม ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (จำนวน 18 ภาพ) [19 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว (10 ภาพ) [30 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันอัคคีภัย (28 ภาพ) [17 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 (5 ภาพ) [9 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 (11 ภาพ) [3 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 152
เดือนนี้ 4,344
เดือนที่แล้ว 8,433
ทั้งหมด 27,972