เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566 [5 ธันวาคม 2566]
ประชุมสภาเทศบาลนาครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [4 ธันวาคม 2566]
ส่งมอบปฏิทินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลตำบลนาครัว(ปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 2567) [1 ธันวาคม 2566]
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือบผู้ประสบปัญหาทางสังคม บ้านฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 2 ราย [30 พฤศจิกายน 2566]
ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ทะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก [29 พฤศจิกายน 2566]
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมองค์ความรู้ของประชาชนด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ [29 พฤศจิกายน 2566]
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) ประจำปี 2566 [27 พฤศจิกายน 2566]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำสนับสนุนในการฉีดน้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดท่อประปาหมู่บ้าน บ้านหลุก หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง [25 พฤศจิกายน 2566]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำสนับสนุนในการล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวิหาร วัดบ้านหลุก [25 พฤศจิกายน 2566]
กองช่างเทศบาลตำบลนาครัว นำรถกระเช้าสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายหมู่บ้าน ในพื้นที่บ้านฮ่อม หมู่ที่ 9 [23 พฤศจิกายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 - 10 (ทั้งหมด 331 รายการ)