เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในด้านพืชไร่ [29 กันยายน 2565]
ผู้สูงอายุตำบลนาครัวทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้รวมตัวกันออกกำลังกายตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและพัฒนาส่งเสริมป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลนาครัว ประจำเดือนกันยายน 2565 [28 กันยายน 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติไทยพร้อมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai National flag Day) [28 กันยายน 2565]
กิจกรรมอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 [27 กันยายน 2565]
ทีมคณะทำงาน สสส. หน่วยจัดการจังหวัดลำปางได้ทำการตรวจและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ 4 มิติ ตำบลนาครัว [26 กันยายน 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [23 กันยายน 2565]
การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4/2565 ณ ถ้ำแจ้ง บ้านสันป่าเปา ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง [22 กันยายน 2565]
นายไพบูลย์ เทือกท้าวพรม รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ สำรวจพื้นที่โครงการขุดลอกแม่น้ำจาง บ้านหลุก หมู่ที่ 6 [20 กันยายน 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [19 กันยายน 2565]
นายทวี สารใจวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2565 ณ ลำห้วยแม่ทะ หลังวัดท่าแหน [15 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 156 รายการ)