เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว และนายไพบูลย์ เทือกท้าวพรม รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมขังเหตุจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน [21 พฤษภาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน" เขตตำบลนาครัว [20 พฤษภาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยชมชนมีส่วนร่วม หมู่ที่ 2,6,10,11,12 ตำบลนาครัว" [18 พฤษภาคม 2565]
โครงการผลิตปูนแดงป้องกันลูกน้ำยุงลาย โดยเทศบาลตำบลนาครัวร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ [17 พฤษภาคม 2565]
เทศบาลตำบลนาครัว ร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ [12 พฤษภาคม 2565]
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [11 พฤษภาคม 2565]
เทศบาลตำบลนาครัวได้ให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ นายวชิระ วงค์สมุทร ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และรับโอนพนักงานเทศบาล นายกฤษฎา บุญมายวง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ [2 พฤษภาคม 2565]
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางมอบน้ำพุโซล่าเซลล์ให้กับเทศบาลตำบลนาครัวเพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำซึ่งจะช่วยลดปัญหาน้ำเสียหรือส่งกลิ่นเหม็นในแหล่งน้ำ [25 เมษายน 2565]
เทศบาลตำบลนาครัวจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565 [22 เมษายน 2565]
เทศบาลตำบลนาครัวจัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและสภาเทศบาลตำบลนาครัว เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2565 [18 เมษายน 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 96 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10