เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

account_box สมาชิกสภาเทศบาล
จ่าสิบเอกยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว
โทร : 083-5814015
จ่าสิบเอกยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว
โทร : 083-5814015
นายบรรเจษฏ์ ดวงติ๊บ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 089-2649439
นายบรรเจษฏ์ ดวงติ๊บ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 089-2649439
นายธนวัฒน์ จอมเอ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 089-9998323
นายธนวัฒน์ จอมเอ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 089-9998323
นายบรรเจษฏ์ ดวงติ๊บ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 089-2649439
นายบรรเจษฏ์ ดวงติ๊บ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 089-2649439
นายพนม หม่องเปี้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-1782878
นายพนม หม่องเปี้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 087-1782878
นายเพชร มาแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 086-1915493
นายเพชร มาแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 086-1915493
นายสมพงษ์ โยธานวล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 083-2412429
นายสมพงษ์ โยธานวล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 083-2412429
นายเอกพล เรือนแจ้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 088-4175188
นายเอกพล เรือนแจ้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทร : 088-4175188
นายจิรพัฒน์ ปิงขอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 094-3761254
นายจิรพัฒน์ ปิงขอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 094-3761254
นายธีรพงษ์ วงศ์ตุ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 082-8882632
นายธีรพงษ์ วงศ์ตุ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 082-8882632
นายบัณฑิต สุขะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 085-0318281
นายบัณฑิต สุขะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 085-0318281
จ่าสิบเอกยงยุทธ เครือวัลย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 083-5814015
จ่าสิบเอกยงยุทธ เครือวัลย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 083-5814015
นายสมศักดิ์ โยธา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 081-0246705
นายสมศักดิ์ โยธา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 081-0246705
นายสุริยา เรือนเอ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 089-2640142
นายสุริยา เรือนเอ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทร : 089-2640142
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87