เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

account_box สำนักปลัด
นายนัฐพันธ์ บุตรต๋า
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนัฐพันธ์ บุตรต๋า
หัวหน้าสำนักปลัด
นางกชกร ไชยชมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางกชกร ไชยชมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเกษสุดา ทนันไชยชมภู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเกษสุดา ทนันไชยชมภู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(ว่าง)
นิติกร
(ว่าง)
นิติกร
นางสาวบุญทิวา อุส่าเงี้ยว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวบุญทิวา อุส่าเงี้ยว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเพิ่มศักดิ์ มาตุลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายเพิ่มศักดิ์ มาตุลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวชญาณิศวร์ อินใจวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวชญาณิศวร์ อินใจวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางเรณู สายอ้าย
ครู คศ.2
นางเรณู สายอ้าย
ครู คศ.2
นางสาวสุปราณี จอมเอ้ย
ครู คศ.2
นางสาวสุปราณี จอมเอ้ย
ครู คศ.2
นางกานต์มณี บุญใจวงศ์
ครู คศ.2
นางกานต์มณี บุญใจวงศ์
ครู คศ.2
นายสถิตย์ วิธุระ
ครู คศ.1
นายสถิตย์ วิธุระ
ครู คศ.1
นางอรุณี จันทร์สุวรรณ
ครู คศ.1
นางอรุณี จันทร์สุวรรณ
ครู คศ.1
นางจรรยา ติ๊บปะละ
ครู คศ.1
นางจรรยา ติ๊บปะละ
ครู คศ.1
นางสาวชัญญา กฤตวัฒนานนท์
ครู คศ.1
นางสาวชัญญา กฤตวัฒนานนท์
ครู คศ.1
นางสาวพัชรา ดวงเวียง
ครู คศ.1
นางสาวพัชรา ดวงเวียง
ครู คศ.1
นางกิ่งคำ ใจศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางกิ่งคำ ใจศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางอัญชลี ต๊ะจี๋
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางอัญชลี ต๊ะจี๋
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางแสงเดือน อุส่าห์เงี้ยว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเดือน อุส่าห์เงี้ยว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุธิดานันท์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุธิดานันท์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุพัฒน์ พรมคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุพัฒน์ พรมคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบดินทร์ แสวงธรรม
พนักงานขับรถ
นายบดินทร์ แสวงธรรม
พนักงานขับรถ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 125
เดือนนี้ 4,317
เดือนที่แล้ว 8,406
ทั้งหมด 27,945