เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder ข่าวประกวดราคา
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ คสล.ส่งน้ำเข้าสู่หนองหลวง บ้านหลุกแพะ ม.11
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านผู้ช่วยสุพจน์ บ้านหลุก หมู่ที่ 11 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ คสล.ส่งน้ำเข้าสู่หนองหลวง บ้านหลุกแพะ ม.11 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน รร.อนุบาล รหัส ๓๐๐๐๐๐๐๐๖ เป็นอาคารกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาล รหัส ๓๐๐๐๐๐๐๑๒ เป็นอาคารกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากบ้านนายสมาน เทือกเถาสารถึงฝั่งลำน้ำจาง บ้านฮ่อม หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านหลวง หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 4 บ้านหนองถ้อย หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1 บ้านหลุก หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คศล.ชนิดช่องเดียว บ้านหลุก ม.6 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำหมู่บ้าน บ้านหลุกแพะ หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (ซอยหน้าวัดหล่ายทุ่ง) บ้านหล่ายทุ่ง ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองนาปง บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต สายนานางยุพินไปนานายทน บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต (หนองต้นไทร ) บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตหนองต้นไฮ (หนองคว้าง ) บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตนาก๋างป่าแดง (สายที่ 2 ) บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 120 รายการ) 1 2 3 4 5 6