เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ปิดโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านความคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo เทศบาลตำบลนาครัว ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาครัว-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาครัว ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
photo ประกาศ ภ.ด.ส.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
photo ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับชำระภาษีประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ข่าวด้านความคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
1 - 20 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2 3 4