เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลนาครัว
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปฏิบัติงานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปฏิบัติงานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลนาครัว (จำนวน 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านความคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาครัว จำนวน 4 เรื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เทศบาลตำบลนาครัวมีความจำเป็นที่จะตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาครัว ตามอำนาจหน้าที่ในการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย จำนวน 4 เรื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. .......... poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานครูสนับสนุนงานการสอน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานครูสนับสนุนงานการสอน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานครูสนับสนุนการสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานสอนครูปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานครูสนับสนุนงานการสอนปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานครูสนับสนุนงานการสอนปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
1 - 20 (ทั้งหมด 93 รายการ) 1 2 3 4 5