เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file นโยบายการกำกับองค์ที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3ปี ปี 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1