ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถตู้สำนักงาน หมายเลขทะเบียน นข 6626 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง