ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง