ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม ๕๙๒๒ ลำปาง (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง