ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลนาครัว (จำนวน 1 ตำแหน่ง) เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและธุรการ)
รายละเอียด : ตามเอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ : xRoyAqtFri15126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้