ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ปิดโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
รายละเอียด : เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว ดังนั้น ทางเทศบาลตำบลนาครัว จึงมีมติให้ปิดโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว ตั้งแต่วันที่ 14-18 มีนาคม 2565 เป็นเวลา 5 วันทำการ และจะมีการเปิดเรียนในวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 โดยจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ
ชื่อไฟล์ : ukhVtNVWed94025.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้