ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการดำเดินการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1)
ชื่อไฟล์ : 0J6BCdcMon114401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการดำเดินการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27-30 กันยายน 2564 และขยายเวลาเป็นวันที่ 5-15 ตุลาคม 2564 และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาครัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)