ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำหมู่บ้าน บ้านหลุก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง