เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย
รายละเอียด : นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ได้รับเกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลำปาง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาครัว สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละบาท รวมไปถึงประชาชนชาวตำบลนาครัว เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับประชาชน และกฎหมายการจัดการกองทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนและประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว
ผู้โพส : admin