เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง มอบหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T8 จำนวน 52 หลอด ให้กับเทศบาลตำบลนาครัว ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
รายละเอียด : สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ได้มอบหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T8 จำนวน 52 หลอด ให้กับเทศบาลตำบลนาครัว ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ในการนี้ เทศบาลตำบลนาครัว จึงได้นำหลอดไฟดังกล่าว ไปติดตั้ง ณ อาคารโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว และกุฏิวัดบ้านหลุก
ผู้โพส : admin