เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาครัว จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว
ผู้โพส : admin