เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ขอเชิญชวนชาวตำบลนาครัวจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากต้นทาง และลดภาวะโลกร้อนโดยสามารถใช้ถังพลาสติก ถังสี ที่มีฝาปิดนำมาทำถังขยะเปียก
ผู้โพส : admin