เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เทศบาลตำบลนาครัวจัดโครงการ “ปลูกป่าชุมชน ลดร้อน รักษ์โลก” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาครัวจัดโครงการ “ปลูกป่าชุมชน ลดร้อน รักษ์โลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ถนนสายบ้านหลุก – บ้านหนองเป็ด
ผู้โพส : admin