เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาครัว และกองช่าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่สำรวจบริเวณลำห้วยแม่พวก และลำห้วยแม่ทะ เพื่อออกแบบและเตรียมความพร้อมในการขุดลอกลำห้วย
รายละเอียด : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางปทุม สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมด้วยนายไพบูลย์ เทือกท้าวพรม รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว และกองช่าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่สำรวจบริเวณลำห้วยแม่พวก และลำห้วยแม่ทะ เพื่อออกแบบและเตรียมความพร้อมในการขุดลอกลำห้วย
ผู้โพส : admin