เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว เป็นตัวแทนมอบ โล่เกียรติคุณ เหรียญที่ระลึกสมเด็จย่า และเบี้ยยังชีพให้กับผู้มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป จากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
รายละเอียด : วันที่ 17 มกราคม 2566 นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว เป็นตัวแทนมอบ โล่เกียรติคุณ เหรียญที่ระลึกสมเด็จย่า และเบี้ยยังชีพให้กับ นายโต หนุ่มเปียง ,นางบัวคำ ทิพย์มณฑา ,นายเหาะ สารใจวงศ์ ผู้มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป จากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่รักษาสุขภาพและพลานามัยอย่างดียิ่งควรแก่การยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้สูงอายุ โดยทั่วไป
ผู้โพส : admin