เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาครัวจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 1.เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอความเห็นชอบจากสภา กรณีการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว ชั้น 2
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 887