เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมด้วยนายนัฐพันธ์ บุตรต๋า หัวหน้าสำนักปลัดลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาครัว นำโดยนายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมด้วยนายนัฐพันธ์ บุตรต๋า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อนำมาจัดทำงบประมาณในโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำหมู่บ้าน บ้านหลุก หมู่ที่ 6 และบ้านหลุกแพะ หมู่ที่ 11
ผู้โพส : admin