เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
การประชุมคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน และผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาครัว
รายละเอียด : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาครัว ได้จัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน และผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาครัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว ชั้น 2
ผู้โพส : admin