เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนาครัว ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอญัตติ เรื่อง ขอความยินยอมให้เทศบาลตำบลนาครัวทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลนาครัว และเสนอญัตติ เรื่อง การขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อประกอบการดำเนินการส่งเสริมการใช้ระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับระบบสูบน้ำการเกษตร โครงการสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านหลุก (เหล่าบ้านดอน) บ้านหลุก หมู่ที่ 6
ผู้โพส : admin