เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เทศบาลตำบลนาครัว ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละบาทตำบลนาครัว
รายละเอียด : วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลนาครัว ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละบาทตำบลนาครัว เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว
ผู้โพส : admin