เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
กิจกรรม เวทีสอบทานระดับตำบล โครงการ“การพัฒนาและขยายระบบการสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง”
รายละเอียด : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางปทุม สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม เวทีสอบทานระดับตำบล โครงการ“การพัฒนาและขยายระบบการสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และหน่วย บพท. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว
ผู้โพส : admin