เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เทศบาลตำบลนาครัว ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรม“พฤศจิกายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด”
รายละเอียด : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนาครัว ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรม“พฤศจิกายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งปอดแก่ผู้สูงอายุ แกนนำ อสม. และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลนาครัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว
ผู้โพส : admin