เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาครัวได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยช่วงเช้าเทศบาลตำบลนาครัวได้จัดกิจกรรมประกวดกระทง โดยมีตัวแทนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนาครัว ทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมแข่งขัน การทำกระทงในครั้งนี้ และช่วงเย็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลนาครัว รวมถึงผู้นำหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมเดินขบวนกระทงใหญ่ของหมู่บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 โดยเริ่มเคลื่อนขบวนตั้งแต่สนามกีฬา บ้า... ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส : admin