เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
นางปทุม สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ร่วมประชุม คณะกรรมการโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ ครั้งที่ 2/2565
รายละเอียด : เนื่องด้วย วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาครัว ร่วม" โครงการดำเนินการงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ " และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางปทุม สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ร่วมประชุม คณะกรรมการโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ ครั้งที่ 2/2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดน้ำโท้ง ม.1 ตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยจัดทำ MOU ครัวเรือน ร่วมกับประชาชนชุมชนบ้านน้ำโท้ง ม.1 ขอให้คำสัญญาว่าจะให้ความร่วมมือกับทางราชการ ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และสำรวจข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่โดยการกรอกแบบสำรวจ แล้วนำมาหย่อนกล่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมให้
ผู้โพส : admin