เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day)
รายละเอียด : โรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศในกลุ่มอาเซียน ด้วยสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ดังนั้น 10 ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน จึงมีมติกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อร่วมกันรณรงค์ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาครัว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรค 3 เก็บ
ผู้โพส : admin