เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เทศบาลตำบลนาครัวได้ให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ นายวชิระ วงค์สมุทร ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และรับโอนพนักงานเทศบาล นายกฤษฎา บุญมายวง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาครัว ได้ให้การต้อนรับพนักงานเทศบาลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ นายวชิระ วงค์สมุทร ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และรับโอนพนักงานเทศบาล นายกฤษฎา บุญมายวง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รับโอนจากเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี โดยมีนายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายไพบูลย์ เทือกท้าวพรม รองนายกเทศมนตรี และนายนายศักดา กันหาเวียง ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ
ผู้โพส : admin