เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (WORLD NO TOBACCO DAY)
รายละเอียด : "บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม" คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 เนื่องจากบุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกต้นยาสูบ การผลิต การจัดจำหน่าย การสูบ และขยะจากบุหรี่ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
ผู้โพส : admin