เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว เป็นตัวแทนรับมอบโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหลุก หมู่ที่ 6
รายละเอียด : วันที่ 9 มกราคม 2566 นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว เป็นตัวแทนรับมอบโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหลุก หมู่ที่ 6 จากกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการน้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ และช่วยกันบำรุงรักษาต่อไป
ผู้โพส : admin