เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2565
รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาครัว จัดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควันวรขันติยราชนารี ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรคระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและกระตุ้นให้ประชาชนในเขตตำบลนาครัวเห็นความสำคัญในการนำสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกครัวเรือน โดยทำการฉีดวัคซีน ในวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2565
ผู้โพส : admin