เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เทศบาลตำบลนาครัว
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลนาครัวร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เทศบาลตำบลนาครัว จำนวน 4 กลุ่มเครือข่าย ประกอบด้วย กลุ่มจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัตวิถี กลุ่มแปรรูปอาหารหรือหัตถกรรมพื้นบ้าน กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่น
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 126