เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาครัวจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาครัว
ผู้โพส : admin