เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เทศบาลตำบลนาครัวร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
รายละเอียด : วันที่ 15 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาครัว นำโดยนายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนาครัว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ลานหลุก บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว หลังจากเสร็จกิจกรรมจิตอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอแม่ทะ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่ทะ ลงเรือสำรวจแม่น้ำจาง ณ บริเวณบ้านหลุก หมู่ที่ 6 ไปจนถึง ฝายน้ำแม่จางบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1
ผู้โพส : admin