เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276การประชุมการขยายผิวจราจร ติดตั้งโคมไฟ และติดตั้งราวกันอันตราย เส้นทางหลวงชนบท ถนนสายบ้านน้ำโท้ง – บ้านหัวฝาย , ถนนสายบ้านหนามปุ่ย่า – บ้านหลุกแพะ
รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาครัวจัดการประชุมการขยายผิวจราจร ติดตั้งโคมไฟ และติดตั้งราวกันอันตราย เส้นทางหลวงชนบท ถนนสายบ้านน้ำโท้ง – บ้านหัวฝาย , ถนนสายบ้านหนามปุ่ย่า – บ้านหลุกแพะ เทศบาลตำบลนาครัวจึงได้เรียนเชิญท่านเจ้าของที่ดินหรือตัวแทนเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ความเข้าใจถูกต้องตรงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว ชั้น 2
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 877