เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว
ผู้โพส : admin