เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาครัว (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1