เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

folder หนังสือเชิญประชุมสภา
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัวสมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-พ.ศ.-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัวสมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-พ.ศ.-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประขุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประขุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประขุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประขุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประขุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประขุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประขุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประขุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 207